PL EN
Wyłaniający się w Polsce model kapitalizmu w świetle typologii odmian kapitalizmu Bruna Amable'a
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Ekonomista 2016;(3):338-363
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest próba określenia wyłaniającego się w Polsce modelu kapitalizmu według opracowanej przez Bruna Amable'a typologii gospodarek kapitalistycznych. Pierwsza część zawiera przegląd literatury przedmiotu związanej z ekonomią instytucjonalną i zróżnicowaniem kapitalizmu. Kluczowym aspektem rozważań teoretycznych jest typologia kapitalizmu zaproponowana przez B. Amable'a. W drugiej części artykułu została scharakteryzowana polska odmiana kapitalizmu, kształtująca się w oparciu o wpływy modelu wolnorynkowego, śródziemnomorskiego i kontynentalnego oraz w ramach modelu rozwoju egzogenicznego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top