PL EN
Dwie odmiany kapitalizmu - uwagi na marginesie typologii P.A. Halla i D. Soskice'a
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2016;(3):364-381
 
STRESZCZENIE
Koncepcja odmian kapitalizmu (Vareties of Capitalism - VoC), opracowana przez P.A. Halla i D. Soskice'a, skupia uwagę na analizie systemu instytucjonalnego gospodarki określającego sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Autorzy rozróżniają dwa podstawowe modele kapitalizmu: liberalną gospodarkę rynkową (liberal market economy - LME) oraz koordynowaną gospodarkę rynkową (coordinated market economy - CME). Koncepcja ta dość szybko uzyskała status jednej z głównych koncepcji porównań systemowych. Celem artykułu jest próba krytycznej analizy tego podejścia. Autorka wskazuje na różne istotne ograniczenia tej koncepcji, takie jak dychotomiczny podział systemów gospodarczych, niedocenianie roli państwa czy pomniejszanie znaczenia procesów globalizacji i konwergencji. Analiza prowadzi do wniosku, że podejście badawcze oparte na porównaniu ram instytucjonalnych dla działalności przedsiębiorstw nie jest wystarczające do określenia i sklasyfikowania występujących na świecie odmian kapitalizmu. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top