PL EN
ARTYKUŁ
Falstart dezinflacji – doświadczenia głównych gospodarek europejskich
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska
 
2
Zespół Makroekonomii, Polski Instytut Ekonomiczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-08-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-01-2024
 
 
Data akceptacji: 01-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Rybacki   

Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, Polska
 
 
Ekonomista 2024;(1):7-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Naszym celem jest analiza ryzyk średnioterminowych dla inflacji po kryzysie energetycznym. Analizujemy rozprzestrzenianie się inflacji (tzw. spillovers) pomiędzy pięcioma największymi gospodarkami Unii Europejskiej pod względem ludności, tj. Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. W pracy wykorzystana została metodologia Diebolda i Ylimaza bazująca na modelu VAR. Analiza wskazuje, że wzajemne połączenie między wzrostami inflacji wzmocniły się po wybuchu kryzysu energetycznego. Polska i Hiszpania są krajami, które transmitują inflację do pozostałych gospodarek. Oddziaływanie jest najsilniejsze w przypadku tzw. cen sztywnych, gdzie częstotliwość zmian cenników jest najmniejsza. Analizie poddaliśmy także presję płacową w państwach strefy euro, ze szczególnym uwzględnieniem Holandii z uwagi na historycznie wysoką częstotliwość strajków płacowych. Dane pokazują, że presja płacowa z tego kraju poprzedza podobne zmiany w pozostałych gospodarkach strefy euro. Oba czynniki sugerują, że powrót inflacji do celów banków centralnych w Europie będzie powolny.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top