PL EN
The Role of the Białystok Science and Technology Park in Implementing the Smart City Concept
 
Więcej
Ukryj
1
University of Bialystok, Poland
 
 
Ekonomista 2019;(4):452-471
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera krytyczną analizę modelu Triple Helix, prowadzoną zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej - w kontekście doświadczeń związanych z funkcjonowaniem Białostockiego Parku Naukowo-Technicznego. Autorzy uważają, że model Triple Helix powinien być dostosowany do warunków lokalnych. Jego wdrożenie wymaga modyfikacji uwzględniających stan bieżący i kluczowe cele, które mają zapewnić rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. Hipotezę weryfikowano na podstawie przypadku Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T). BPN-T, utworzony przez samorząd lokalny, odgrywa kluczową rolę w rozwoju miasta i jako instytucja hybrydowa tworzy odpowiednie warunki do tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć, niezbędnych do wdrażania koncepcji smart city w Białymstoku. Autorzy twierdzą, że Białystok jest na etapie integracji nauki i biznesu, ale sektor publiczny w przyszłości powinien ograniczyć swoją aktywność do doraźnego wsparcia. Obecny sukces przedsiębiorstw zlokalizowanych w BPN-T świadczy o pomyślnym wdrażaniu koncepcji "inteligentnego miasta", która przynosi korzyści mieszkańcom. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top