PL EN
The Contribution of Supreme Audit Institutions to Good Governance and Sustainable Development : the Case of Ukraine
 
Więcej
Ukryj
1
Kyiv National Economic University
 
2
Zhytomyr State Technological University, Ukraine
 
 
Ekonomista 2019;(4):472-486
 
STRESZCZENIE
Skuteczna, odpowiedzialna i przejrzysta kontrola finansowa rządu odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Najwyższe organy kontroli mogą zwiększyć odpowiedzialność administracji państwowej wobec społeczeństwa za wykorzystywane zasoby i wyniki działalności. Wzmocnienie zdolności najwyższych organów audytu, wymiana doświadczeń i współpraca międzynarodowa przyczynią się do rozwoju skutecznego zarządzania i promocji jego zasad w różnych krajach. W artykule rozpatrzono potencjał instytucjonalny Izby Obrachunkowej Ukrainy we współczesnych warunkach i przedstawiono ocenę jej potencjalnego udziału w efektywnym zarządzaniu i zrównoważonym rozwoju. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top