PL EN
The Effects of EU-Japan Economic Partnership Agreement for Poland's Economy
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw School of Economics
 
 
Ekonomista 2019;(6):701-733
 
STRESZCZENIE
Artykuł analizuje wpływ umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią na gospodarkę Polski. Autorzy badają wpływ obustronnej eliminacji ceł na gospodarkę za pomocą modelu równowagi ogólnej i bazy danych GTAP. Wpływ obustronnego zniesienia ceł na PKB, produkcję, handel zagraniczny i dobrobyt społeczny w Polsce jest analizowany i porównywany z innymi krajami i regionami. Zgodnie w wynikami badania, porozumienie UE-Japonia będzie miało korzystny wpływ na rozwój polskiej gospodarki w wielu dziedzinach, ale bynajmniej nie wszystkich. Pozytywnych efektów produkcyjnych i handlowych można się spodziewać w takich branżach jak produkcja mięsa i jego przetworów, innych produktów żywnościowych oraz wyrobów skórzanych, ale w takich branżach jak pojazdy mechaniczne i sprzęt transportowy, elektronika oraz przemysł maszynowy może dojść do spadku produkcji i eksportu. Łączna wartość polskiego eksportu ma wzrosnąć o około 135 mln dolarów, ale w większości gałęzi gospodarki produkcja się zmniejszy, co może spowodować pewien ubytek realnego PKB. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top