PL EN
Wzrost gospodarczy a inwestycje - znaczenie wąskich gardeł
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki
 
Ekonomista 2019;(6):680–700
 
STRESZCZENIE
Autorzy badają wpływ inwestycji w środki trwałe na wzrost gospodarczy. Próbują pokazać, w jakim stopniu wpływ ten zależy od obecności wąskiego gardła (nierównowagi), które ta inwestycja likwiduje. Im węższe jest wąskie gardło i im bardziej spowalnia ono gospodarkę, tym większy będzie efekt wzrostowy tej inwestycji. Dla weryfikacji postawionej hipotezy zmodyfikowano model wzrostu, w którym wahania koniunkturalne są niecykliczne. Rezultaty obliczeń wykonanych dla gospodarki Polski w latach 1983-2017 potwierdzają, że spowolnienie gospodarcze poprzedzające inwestycje wzmacnia ich efekty wzrostowe. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205