PL EN
Is Germany a Hub of 'Factory Europe' for CEE Countries?
 
Więcej
Ukryj
1
Gdansk University of Technology
 
 
Ekonomista 2019;(6):734-759
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest dekompozycja eksportu oraz importu brutto do Niemiec i z Niemiec dla siedmiu wybranych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW): Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowacji i Węgier w latach 2000 i 2014, a także określenie roli Niemiec w absorpcji, reeksporcie i redystrybucji wartości dodanej wytworzonej w krajach EŚW. W analizie wykorzystywana jest dekompozycja eksportu brutto zaproponowana przez Borina i Manciniego (2017), będąca rozszerzeniem metody Koopmana i in. (2014). Przeprowadzona analiza wskazuje na silną integrację krajów EŚW z europejskim centrum przemysłowym ulokowanym w Niemczech, a jednocześnie mniejszą rolę Niemiec jako miejsca ostatecznego przeznaczenia eksportowanych wyrobów. Gospodarka niemiecka odgrywa coraz większą rolę w redystrybucji towarów eksportowanych przez kraje EŚW do krajów trzecich, takich jak USA, Chiny i Rosja. Ponadto stwierdzono, że eksportowana do Niemiec wartość dodana pochodząca z krajów bałtyckich i Polski zawarta jest głównie w usługach, natomiast w przypadku pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej - w wyrobach przemysłowych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top