PL EN
Sustainable Development: A Challenge for Logistics Processes in Modern Enterprises
 
Więcej
Ukryj
1
Hugon Kołłątaj University of Agriculture in Kraków
 
2
West Pomeranian University of Technology in Szczecin
 
 
Ekonomista 2016;(6):893–905
 
STRESZCZENIE
Dążenie do zrównoważonego podejścia w rozwiązaniach logistycznych wymaga wielu wyzwań i współpracy pomiędzy wszystkimi elementami tego procesu, gdyż wymaga pogodzenia wielu ekonomicznych, społecznych i ekologicznych celów. W artykule przedstawiono ogólne założenia idei zrównoważonego rozwoju odniesionego do działalności logistycznej przedsiębiorstw. Wskazano także elementy technologii logistycznych sprzyjających szerzeniu tej koncepcji oraz czynniki zrównoważonych łańcuchów dostaw w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ekonomicznych, społecznych i środowiskowych aspektów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205