PL EN
ARTYKUŁ
Eksperymenty we współczesnej ekonomii. Rozwój metod eksperymentalnych wraz z innowacjami technologicznymi i instytucjonalnymi w USA
 
Więcej
Ukryj
1
Poznań University of Economics and Business
 
 
Data publikacji: 28-03-2023
 
 
Ekonomista 2023;(1):78-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Współczesna ekonomia eksperymentalna narodziła się w połowie XX wieku wraz z adaptacją metod eksperymentalnych, stosowanych dotąd w psychologii, do analizy problemów ekonomicznych. Początkowo podejście eksperymentalne wykorzystywano na marginesie głównego nurtu ekonomii w celu zrozumienia zachowań uczestników negocjacji przetargowych, procesów indywidualnego podejmowania decyzji oraz badania instytucji rynkowych. Prawdziwy rozkwit tej metodologii w naukach społecznych nastąpił dopiero w XXI wieku dzięki rozwojowi nowych źródeł pozyskiwania danych i innowacyjnych technik pomiarowych, postępowi w metodach statystycznych oraz intensyfikacji dyskusji na temat możliwości generalizowania wyników tego typu badań (Druckman, Green, 2021). Głównym celem artykułu jest przedstawienie rozwoju podejścia eksperymentalnego w ekonomii wraz z charakterystyką współczesnych typów eksperymentów oraz wskazaniem innowacji technologicznych i instytucjonalnych wspierających wykorzystanie tej metodologii w naukach społecznych, zwłaszcza w USA. W artykule podjęto również próbę identyfikacji głównych wyzwań stojących przed dalszym rozwojem podejścia eksperymentalnego w ekonomii. Artykuł dowodzi, że metody eksperymentalne są częściej stosowane w USA ze względu na dostęp do tanich źródeł pozyskiwania danych, wsparcia instytucjonalnego i promowania interdyscyplinarności na amerykańskich uczelniach.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top