PL EN
Premia placowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
3
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Ekonomista 2012;(5):555–576
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205