PL EN
Premia placowa z wykształcenia wyższego według kierunku studiów
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
 
2
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant
 
3
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2012;(5):555-576
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top