PL EN
Po co nam społeczna gospodarka rynkowa?
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 
2
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 
 
Ekonomista 2020;(2):210–235
 
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia ordoliberalną koncepcję społecznej gospodarki rynkowej (SGR) jako modelu ustroju społeczno-gospodarczego alternatywnego wobec wolnorynkowej gospodarki kapitalistycznej. Autorzy wskazują, że wobec wielu dysfunkcji współczesnego systemu kapitalistycznego, występujących w skali globalnej w sferze gospodarczej, społecznej i ekologicznej, model ten może stanowić drogowskaz w poszukiwaniu optymalnego ustroju społeczno-ekonomicznego. Ogólna koncepcja SGR, wywodząca się z pierwszej połowy XX wieku, wymaga dostosowań do wymogów współczesnej globalnej gospodarki i obecnego stanu techniki. Jednak podstawowe założenia tego modelu, dotyczące harmonijnego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego ukierunkowanego na dobrobyt społeczny, z pewnością pozostają słuszne. Artykuł zawiera omówienie historycznej genezy koncepcji SGR, jej instytucjonalnych i społecznych uwarunkowań oraz uzasadnienie jej aktualności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205