PL EN
Michał Kalecki a współczesne problemy rozwoju gospodarki kapitalistycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Polska Akademia Nauk
 
 
Ekonomista 2020;(2):236-252
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem tego szkicu jest prezentacja studiów Michała Kaleckiego nad dynamiką i cyklicznym rozwojem gospodarki kapitalistycznej, które przyniosły mu największy rozgłos i uznanie w środowisku ekonomicznym i które są dalej w rozwijane i reinterpretowane, przede wszystkim na gruncie współczesnej ekonomii postkeynesowskiej. We wstępie autor pokazuje aksjologię badań Kaleckiego nad rozwiniętą gospodarką kapitalistyczną, gospodarką centralnie planowaną oraz gospodarką krajów "Trzeciego Świata". Część pierwsza przedstawia model cyklu koniunkturalnego i dynamiki gospodarki kapitalistycznej opracowany przez Kaleckiego. Model ten, będący jego własną wersją teorii efektywnego popytu, stał się ramą analityczną jego teorii pełnego zatrudnienia i płynącej z niej rekomendacji dla polityki gospodarczej, które są omawiane w części drugiej. Część trzecia omawia podstawowe różnice między gospodarką kapitalistyczną, która istniała w latach kryzysu 1929-1933 aż do mniej więcej połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, a gospodarką współczesnego, globalnego kapitalizmu finansowego. Autor próbuje przy tym wskazać, jak Kalecki podszedłby zapewne do wyzwań współczesnego kapitalizmu finansowego i jakich mógłby udzielić wskazań na temat pożądanej polityki gospodarczej, kierując się swoją aksjologią dotyczącą celów gospodarowania. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top