PL EN
Outsourcing a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w wybranych krajach nadbałtyckich
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
 
Ekonomista 2015;(5):693-706
 
STRESZCZENIE
Outsourcing polega na zamianie współpracy poziomej (koopetycji) między przedsiębiorstwami współpracą pionową. Oznacza to, że podmiot, który do tej pory mógł być uważany przez dane przedsiębiorstwo za bankruta, staje się jego dostawcą. Warto zaznaczyć, że dostawcą może być podmiot już istniejący lub stworzony od nowa. Artykuł zawiera empiryczną analizę zależności pomiędzy outsourcingiem i aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw, prowadzoną przy użyciu modeli probitowych. Podstawą analizy były dane empiryczne pochodzące z dużej grupy przedsiębiorstw z wybranych krajów nadbałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa, Polska i Rosja). Uzyskane wyniki pokazują, że stosowanie outsourcingu wpływa stymulująco na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw zarówno w aspekcie inwestycyjnym, jak i implementacyjnym. Widoczna jest również zależność odwrotna, tzn. aktywność innowacyjna sprzyja stosowaniu outsourcingu. Świadczy to o występowaniu sprzężenia zwrotnego pomiędzy tymi procesami. Jednak prawdopodobieństwo wystąpienia aktywności innowacyjnej w grupie przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu jest wyższe aniżeli prawdopodobieństwo wystąpienia outsourcingu w grupie przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie. Oznacza to, że wpływ outsourcingu na aktywność innowacyjną jest silniejszy niż wpływ aktywności innowacyjnej na outsourcing. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top