PL EN
Długość kwestionariusza a precyzja odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2015;(5):707-718
 
STRESZCZENIE
Cechy ankiety, takie jak jej długość, trudność czy jej subiektywnie postrzegana ciekawość, mają bezpośredni wpływ na jakość otrzymanych danych. Autor analizuje związek pomiędzy długością kwestionariusza a precyzją pozyskanych z jego pomocą danych ilościowych, wykorzystując dane ankietowe GUS na temat rozkładu wynagrodzeń w społeczeństwie polskim. Badanie opiera się na naturalnym quasi-eksperymencie, jakim było zwiększenie liczby pytań w kwestionariuszu między 2005 r. i 2006 r. Analizie poddano wpływ tej zmiany na rozrzut deklarowanych przez respondentów dochodów. Wyniki wskazują na istotny negatywny związek pomiędzy długością ankiety i precyzją udzielanych odpowiedzi (pytania przesunięte na dalsze miejsca w ankiecie dają mniej precyzyjne odpowiedzi). Uzyskane wyniki są względnie odporne na oddziaływanie innych czynników. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top