PL EN
Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
Ekonomista 2017;(3):347–358
 
STRESZCZENIE
Monografia Grzegorza Malinowskiego zatytułowana Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, opublikowana w 2016 r. nakładem PWN, jest zasługującym na uwagę środowiska akademickiego i polityków rzetelnym przypadkiem prezentacji osiągnięć głównego nurtu w tym obszarze badań i jego krytycznej analizy. Jej treść dotyczy problematyki niezwykle ważnej i aktualnej, która ma istotne znaczenie zarówno dla lepszego zrozumienia niewyjaśnionych jeszcze zadowalająco przez teorię ekonomii sprzężeń między dystrybucją dochodów a wzrostem gospodarczym oraz mechanizmów rozwoju gospodarczego, jak również dla właściwego kształtowania szeroko rozumianej prowzrostowej polityki gospodarczej ograniczającej nierówności w podziale dochodów. Obszar badawczy, w którym została umiejscowiona tematyka rozprawy, należy do zdecydowanie najbardziej skomplikowanych we współczesnej makroekonomii. Odnosi się przecież do rozmaitych kwestii, które należałoby badać również według kryteriów pozaekonomicznych, w szczególności zaś społecznych, psychologicznych, etycznych, politycznych, prawnych i innych. Ten niezwykle szeroki obszar badawczy jest powiązany ze wszystkimi sferami bytu ludzkiego. Autor nie wchodzi jednak w pola badawcze innych dyscyplin naukowych, a w ramach ekonomii zawęża perspektywę analityczną do makroekonomii i ekonomii globalnej. Czyni to jednak w taki sposób, aby jego analiza teoretyczna i empiryczna mieściła się w głównym nurcie ekonomii i mogła mieć znaczenie nie tylko teoriopoznawcze, lecz również aplikacyjne. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205