PL EN
Michał Gabriel Woźniak, Gospodarka Polski 1918-2018, tom 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, PWN, Warszawa 2019, ss. 230
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(5):766-769
 
STRESZCZENIE
Lektura recenzowanej nowej książki profesora M.G. Woźniak pozwala na wypunktowanie najważniejszych plusów tej publikacji:
• Autor lansuje podejście holistyczne. Nawiązuje do filozofii, a przede wszystkim aksjologii. Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny w jego dorobku.
• Duży nacisk na społeczny aspekt gospodarowania, na problem rozwoju społeczno-gospodarczego, a nie tylko wzrostu PKBper capita.
• Imponujące znawstwo polskiej gospodarki, zarówno tej z okresu centralnego planowania, jak i przechodzenia do gospodarki rynkowej (transformacji systemowej).
• To książka nie tylko o gospodarce Polski minionego stulecia, ale także o jej perspektywach.
• Mówiąc o gospodarce, mamy na myśli zarówno sferę realną, jak i regulacyjną. Jedna i druga jest przedmiotem rozważań, a zachowane między nimi proporcje wydają się właściwe.
• Właściwy dobór prezentowanych zagadnień. Autor w swojej książce - chociażby ze względu na jej objętość - nie mógł pisać o wszystkim. To, czym się zajął (dotyczy wszystkich podokresów w dziejach polskiej gospodarki), to najważniejsze problemy.
• Z pewnością publikacja nie ma tylko charakteru rocznicowego. Świadczy o tym szeroko rozbudowany wątek zintegrowanego rozwoju.
• Można więc śmiało stwierdzić, że praca ta ma charakter oryginalny i nowatorski.
Jednak w recenzji należy również zwrócić uwagę na minusy. W przypadku tej publikacji będą to raczej uwagi polemiczne, odniesienie się do fragmentów tekstu, które mogą wywoływać odczucie niedosytu, czy wręcz budzić zdziwienie, a także wskazanie na poglądy autora, z którymi się nie zgadzam, wydarzenia, które oceniam zupełnie inaczej. Książka ta ma bowiem w dużym stopniu charakter polemiczny i w wielu miejscach może budzić kontrowersje. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top