PL EN
Hanna G. Adamkiewicz, Konkurencyjność międzynarodowa krajów, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2019, ss. 329
 
Więcej
Ukryj
 
Ekonomista 2020;(5):769-773
 
STRESZCZENIE
Podsumowanie oceny merytorycznej opiniowanej pracy wypada jednoznacznie pozytywnie. Należy tutaj podkreślić, że w sposób niebudzący wątpliwości zrealizowano główny cel opracowania i w poprawny metodycznie sposób odniesiono się do przyjętej hipotezy. Na uznanie zasługuje biegłość warsztatowa autorki, która przejawia się przede wszystkim w wykorzystaniu szerokiego arsenału metod ilościowych oraz w konsekwencji w ich zastosowaniu. Osiągnięciu celu i odniesieniu się do hipotezy podporządkowany jest poprawny charakter realizowanego postępowania badawczego - liczba i kolejność etapów, a także treść wykonywanych zadań badawczych. Książka wyróżnia się rozbudowaną, aktualną i reprezentatywną bibliografią. Powinno to zachęcić czytelnika do podejmowania dalszych studiów nad konkurencyjnością międzynarodową. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top