PL EN
Macroeconomic Savings in Poland
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warsaw, Poland
 
 
Ekonomista 2015;(4):437-451
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę trendów i zmian w strukturze oszczędności makroekonomicznych w Polsce w okresie od 1996 r. do 2012 r. Analiza pokazuje rosnący udział oszczędności sektora przedsiębiorstw niefi nansowych w ogólnej sumie krajowych oszczędności i malejący udział oszczędności gospodarstw domowych. Autorka analizuje determinanty obydwu strumieni oszczędności oraz komentuje rozbieżne tendencje stopy oszczędności gospodarstw domowych ujawnione w makroekonomicznych rachunkach dochodu narodowego i w mikroekonomicznych badaniach ankietowych. Następnie autorka ocenia zapotrzebowanie inwestycyjne na krajowe i zagraniczne oszczędności i konkluduje, że poprawa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski wymaga wzrostu stopy oszczędności krajowych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top