PL EN
Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce - próba weryfikacji empirycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański
 
 
Ekonomista 2016;(1):85-111
 
STRESZCZENIE
Innowacyjność, odzwierciedlona m.in. w całkowitej produktywności czynników wytwórczych, stanowi obecnie kluczowy czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz ważną determinantę konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarek. W pierwszej części artykułu pokazano znaczenie innowacyjności jako czynnika wzrostu w teorii ekonomii i w badaniach empirycznych. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań pokazujących wpływ różnych aspektów innowacyjności na wzrost i rozwój gospodarczy w Polsce. Wnioski dotyczące pozytywnego wpływu innowacyjności na wzrost i rozwój gospodarki zostały sformułowane na podstawie analiz opartych na danych ilościowych i jakościowych, z uwzględnieniem modeli ekonometrycznych, prowadzonych na poziomie podregionów, branż i przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top