PL EN
Konkurencja wewnątrzorganizacyjna w grupach Kapitałowych
 
Więcej
Ukryj
 
Data publikacji: 15-10-2021
 
 
Ekonomista 2021;(5):648-678
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Grupy kapitałowe jako jedna z form koncentracji kapitału zaczęły pojawiać się w rozwiniętych gospodarkach od końca XIX wieku w wyniku ekspansji geograficznej, dywersyfikacji i rozwoju przedsiębiorstw stymulowanego industrializacją. Obecnie odpowiadają za istotną część wartości dodanej w gospodarce. W kontekście instytucjonalnej regulacji transakcji grupy kapitałowe są uznawane za strukturę pośrednią pomiędzy czystym rynkiem a czystą hierarchią. Podmioty tworzące grupę kapitałową wchodzą w różnorodne interakcje, częściowo bazujące na zasadach rynkowych, a częściowo regulowane przez hierarchiczne mechanizmy koordynacji. I chociaż głównym celem tej struktury jest współdziałanie podmiotów ją tworzących, to w trakcie ich funkcjonowania można dostrzec wykształcanie się powiązań nacechowanych rywalizacją. Celem artykułu jest identyfikacja percepcji procesów konkurencji zachodzących wewnątrz grup kapitałowych. Jest to zagadnienie stosunkowo mało rozpoznane, badane głównie na przykładzie korporacji międzynarodowych, ale o dużym znaczeniu dla efektywności działania całej grupy kapitałowej. Podstawę badania stanowiła próba 121 spółek holdingowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badania pokazują, że spółki tworzące grupę kapitałową przejawiają zachowania konkurencyjne względem siostrzanych podmiotów, choć o niskiej intensywności. Widoczna jest także tendencja do przewagi konkurencji zasobowej (na rynku wewnętrznym) nad produktowo-rynkową (na rynku zewnętrznym). Wyniki badania potwierdziły dotychczasowe analizy konceptualne i umożliwiły pogłębioną charakterystykę procesów konkurencyjnych w grupach kapitałowych z perspektywy całej grupy, z uwzględnieniem intensywności konkurencji i obszarów zachowań konkurencyjnych.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top