PL EN
Jan L. Bednarczyk, Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018, s. 227
 
More details
Hide details
 
Ekonomista 2019;(3):387-390
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top