PL EN
Food Trade Dependency Index for EU28 Countries in the Context of Food Security
 
 
Więcej
Ukryj
1
Çankırı Karatekin University
 
 
Ekonomista 2019;(6):760-768
 
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z podstawowych zagadnień współczesnego świata, ponieważ żywność zaspokaja podstawowe potrzeby ludzkie. Zmiany klimatu i rosnące ceny żywności wpływają negatywnie na bezpieczeństwo żywnościowe krajów. Celem artykułu było określenie stopnia bezpieczeństwa żywnościowego krajów UE28 w latach 1999-2017 w kategoriach zależności od handlu zagranicznego żywnością. Metodą wybraną do obliczenia wskaźnika zależności od handlu żywnością jest formuła Johnstona (1992). Zgodnie z wynikami obliczeń spośród krajów UE28 jedynie Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Polska i Węgry są krajami posiadającymi bezpieczeństwo żywnościowe w tym sensie, że ich zależność od importu żywności jest mniejsza niż zależność od eksportu żywności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top