PL EN
ARTYKUŁ
Wprowadzenie modelu otwartej innowacji w polskich firmach biofarmaceutycznych: główne siły napędowe i bariery
 
Więcej
Ukryj
1
Economics, Kozminski University, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-01-2023
 
 
Data akceptacji: 02-03-2023
 
 
Data publikacji: 28-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Runiewicz-Wardyn   

Economics, Kozminski University, Jagiellońska 59, 03-301, Warsaw, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(1):51-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Obecnie innowacyjność jest jednym z najważniejszych wyznaczników procesów gospodarczych i jednym z najważniejszych elementów budowania przewagi konkurencyjnej każdej firmy. W branży biofarmaceutycznej pandemia COVID-19 przyczyniła się do rozwoju nowych partnerstw strategicznych, w tym otwartych sojuszy innowacyjnych. Przyjmowanie strategii otwartych innowacji jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, jednocześnie przynoszącym bardzo zróżnicowane efekty w różnych krajach. Najniższy poziom otwartej współpracy i współpracy badawczo-rozwojowej w branży biofarmaceutycznej można zaobserwować w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Wciąż jednak niewiele wiadomo o głównych barierach i wyzwaniach utrudniających współpracę w zakresie otwartej innowacji w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce. Niniejsze badanie analizuje główne siły napędowe i bariery w angażowaniu się we współpracę w zakresie otwartej innowacji. Przeprowadzając ankietę, autorzy stwierdzają, że współpraca w zakresie otwartej innowacyjności i współpracy badawczo-rozwojowej (zwłaszcza z uczelniami) nie zawsze cierpi na brak środków finansowych, ale zależy głównie od siły oddziaływania czynników społeczno-behawioralnych, tj. motywacji do podjęcia współpracy, systemu wartości oraz zaufania pomiędzy zaangażowanymi partnerami.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top