PL EN
ARTYKUŁ
Zadeklarowani niekupujący żywności ekologicznej: badania nad opracowaniem profilu młodych brytyjskich i polskich konsumentów
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
2
Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 
3
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
4
Lincoln Institute for Agri Food Technology, University of Lincoln, United Kingdom
 
 
Data nadesłania: 26-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-01-2023
 
 
Data akceptacji: 02-03-2023
 
 
Data publikacji: 28-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Julia Wojciechowska-Solis   

Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Polska
 
 
Ekonomista 2023;(1):28-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Celem badania jest określenie profilu młodych konsumentów w Polsce i Wielkiej Brytanii, którzy pomimo świadomości proekologicznej nie decydują się na zakup żywności ekologicznej. Badanie przeprowadzono w 2021 r. na próbie 624 konsumentów, którzy określili się jako niekupujący żywności ekologicznej. Wśród młodych brytyjskich konsumentów zaobserwowano silniejsze postawy prośrodowiskowe. Bariery w zakupie produktów ekologicznych w obu krajach to zbyt wysoka cena, problemy z dostępnością, brak zainteresowania konsumentów tą żywnością, a w Polsce konkurowanie z żywnością wytworzoną w gospodarstwie domowym. Kategorie żywności pozyskiwanej bezpośrednio od rolnika, żywności wyprodukowanej w domu i żywności lokalnej były postrzegane jako realna alternatywa dla żywności ekologicznej. Brytyjczycy niekupujący żywności ekologicznej są bardziej skłonni do kupowania produktów spożywczych oznaczonych jako wytworzone w sposób zrównoważony niż Polacy. Polscy konsumenci są natomiast bardziej zainteresowani żywnością pochodzącą z produkcji domowej niż konsumenci brytyjscy. Większość publikowanych prac dotyczy zachowań nabywców żywności ekologicznej w jednym kraju, dlatego też nasze opracowanie wypełnia lukę w literaturze. Badanie wnosi wkład do literatury dotyczącej postrzeganej wartości żywności ekologicznej, ponieważ pokazuje, że wartości środowiskowe i społeczne młodych konsumentów nie przekładają się na większe zainteresowanie żywnością ekologiczną per se. Co więcej, osoby, które nie kupują żywności ekologicznej, często pozytywnie oceniają te produkty i postrzegają je jako produkty zdrowe, bezpieczne, wysokiej jakości, ściśle kontrolowane, godne zaufania i autentyczne. Jedną z barier rozwoju rynku ekologicznego może być zidentyfikowane współistnienie różnych i/lub sprzecznych opinii na temat systemu żywności ekologicznej wśród młodych ludzi o tym samym lub innym pochodzeniu kulturowym, czego świadomi powinni być zarówno politycy, jak i ludzie biznesu.
FINANSOWANIE
Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr 2019/35/D/HS4/00801.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top