PL EN
International Return Migration and Remittances: the Regional Perspective
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Economics, Poland
 
2
Strategic Consulting Centre, Kraków, Poland
 
 
Ekonomista 2017;(1):47-66
 
STRESZCZENIE
W artykule tym autorzy analizują empiryczne determinanty decyzji emigrantów zarobkowych dotyczących powrotu do kraju oraz przesyłanych przez nich przekazów pieniężnych z perspektywy macierzystego regionu. Inaczej niż w poprzednich tego typu badaniach autorzy przebadali bezpośrednio osoby, które rzeczywiście powróciły do kraju, a nie te, które deklarują jedynie chęć powrotu, jak to było we wcześniejszych badaniach. Na podstawie badania ankietowego obejmującego dużą i reprezentatywną grupę gospodarstw domowych z województwa śląskiego (okręgu położonego w Polsce południowej) autorzy identyfikują najważniejsze czynniki wpływające na indywidualne decyzje emigrantów o powrocie do kraju i na ich zachowania w zakresie przesyłanych do kraju przekazów pieniężnych. Następnie badają zależność pomiędzy decyzją o powrocie a przekazami pieniężnymi do kraju. Wyniki badania pokazują, że osoby, które powracają do kraju, przesyłają do domu więcej pieniędzy niż osoby pozostające za granicą w chwili przeprowadzania ankiety. Wyniki pokazują też, że osoby z wyższym wykształceniem przesyłają do kraju mniej pieniędzy niż osoby z wykształceniem podstawowym i średnim. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top