PL EN
Zmiany pozycji ekonomicznej miast Europy Środkowo-Wschodniej w przypadku kryzysu dominującego sektora
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
 
Ekonomista 2017;(1):67–83
 
STRESZCZENIE
Wielkie korporacje są ważnym tematem w analizach funkcji kontroli i zarządzania w światowych systemach miast. Jest to jedna z ważnych koncepcji pozwalających zrozumieć rolę miast w procesie globalizacji. Szczególną rolę w procesie kontroli i zarządzania miasta odgrywa lokalizacja siedzib zarządów największych firm. W badaniu opisanym w artykule autorzy analizują zmiany pozycji ekonomicznej dużych miast w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których mają siedzibę wielkie korporacje. Starano się określić dynamikę zmian pozycji miasta w przypadku głębokiego kryzysu dominującego sektora w danym ośrodku. Do tego celu utworzono wskaźnik Centrum Ekonomicznego Europy Środkowo-Wschodniej (CEEŚW), który pokazuje potencjał każdego analizowanego miasta oraz jego kompleksowy rozwój lub silną specjalizację. Największą stabilność wielkich korporacji zauważono w Warszawie, Pradze i Budapeszcie. Wpływ na ich lokalizację ma odległość od bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, jak również kwestie historyczno- ekonomiczne związane z wpływem Rosji na ten region oraz konflikty zbrojne, które miały miejsce w krajach byłej Jugosławii. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205