PL EN
Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce - próba weryfikacji empirycznej
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański
 
Ekonomista 2016;(1):85–111
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205