PL EN
Indeks VIX - zabezpieczenie czy zagrożenie? Konsekwencje finansjalizacji "wskaźnika strachu"
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Bank Polski
 
 
Ekonomista 2020;(3):468–486
 
STRESZCZENIE
Indeks VIX jest popularnym wskaźnikiem wykorzystywanym przez analityków i ekonomistów do pomiaru poziomu "strachu" wśród inwestorów. Celem artykułu jest wykazanie, że jego informacyjna rola została zaburzona. Autorzy założyli, że stosowanie na dużą skalę strategii sprzedawania zmienności może powodować silne fluktuacje indeksu VIX, które będą spowodowane czynnikami technicznymi niezwiązanymi z sytuacją fundamentalną. W szczególności analizowany jest wpływ instrumentów ETN, kierowanych do inwestorów detalicznych. Ich konstrukcja może skutkować zaburzeniem informacyjnej roli notowań indeksu VIX, co z kolei zagraża stabilności systemu finansowego. Autorzy przeprowadzają studium przypadku wydarzeń z 5 lutego 2018 г., gdy doszło do najsilniejszego jednodniowego wzrostu indeksu VIX w historii. Analiza wykazała, że był on spowodowany wymuszonymi transakcjami emitentów instrumentów ETN na rynku kontraktów terminowych na VIX. Okazało się, że zmiany na tym relatywnie małym rynku mogą mieć znaczące konsekwencje dla całego rynku giełdowego, a nawet dla sfery realnej. Z badań wynika, że analizując indeks VIX, należy być świadomym, że na jego poziom w dużej mierze wpływają siły podaży i popytu na rynku instrumentów pochodnych, które okresowo mogą być zaburzane przez różnego rodzaju anomalie, takie jak nagły zanik płynności. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205