PL EN
Przepływy inwestycji zagranicznych między Unią Europejską i Japonią - perspektywa umowy o partnerstwie gospodarczym
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2020;(3):450-467
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest określenie prawdopodobnych zmian wartości przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Japonią, które mogą nastąpić wskutek wejścia w życie postanowień umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia (EPA). Przepływy BIZ pomiędzy UE i Japonią były dotychczas ważnym elementem wzajemnych stosunków gospodarczych. W artykule analizuje się stan należności i zobowiązań z tytułu BIZ w UE oraz Japonii. Wyniki badania wskazują, że umowa EPA może przyczynić się do wzrostu inwestycji państw UE w Japonii, a także zwiększyć zaangażowanie kapitałowe firm japońskich w tych krajach. Polskie firmy nie będą miały dużego znaczenia dla wzrostu ogólnej wartości BIZ pochodzących z UE w Japonii, ale istnieją warunki dla wzrostu polskich inwestycji na rynku japońskim. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top