PL EN
Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce globalnej i w gospodarce Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(2):287-300
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę zmian pozycji gospodarki Polski w gospodarce światowej i w gospodarce Unii Europejskiej w latach 2003-2012. W pierwszej części artykułu dokonano analizy dynamiki produktu krajowego brutto, eksportu i importu oraz zagranicznych inwestycji bezpośrednich przychodzących i wychodzących na tle zmian tychże wielkości w skali światowej i w Unii Europejskiej. Druga część przedstawia oceny wynikających z tego zmian pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej i gospodarce europejskiej. Część trzecia zawiera rozważania na temat perspektyw dalszego kształtowania się analizowanych wielkości w przyszłości oraz zalecenia dla polityki gospodarczej państwa i przedsiębiorstw dotyczące warunków dalszego rozwoju gospodarczego Polski w dobie globalizacji i internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top