PL EN
Efekt regresji do średniej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed i po kryzysie finansowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Ekonomista 2014;(4):559-570
 
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest zbadanie występowania oraz kształtowania się efektu regresji do średniej na GPW w Warszawie przed i po kryzysie finansowym z 2007 r. Postawiono następujące hipotezy badawcze:
• rynek nie jest efektywny w formie słabej - tzn. analiza techniczna może dostarczyć informacji dotyczących przyszłych stóp zwrotu;
• badane stopy zwrotu zachowują się zgodnie z efektem regresji do średniej - wybrane portfele akcji o najwyższych i najniższych miesięcznych stopach zwrotu odpowiednio spadają i rosną w okresie od 3 do 5 lat po zakupie;
• kryzys finansowy zakłóca efekt regresji do średniej.
W obliczeniach uwzględniono notowania akcji spółek z GPW w okresie 02.01.1995-31.12.2011. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top