PL EN
Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2014;(4):571-590
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na poziom natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek prywatyzowanych poprzez giełdę (share issue privatisation - SIP). Innymi słowy, chodzi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy czynniki decydujące o poziomie stóp zwrotu dla ofert prywatnych (IPO) odgrywają taką samą rolę w przypadku ofert spółek prywatyzowanych (PIPO) oraz czy istnieją czynniki specyficzne dla grupy ofert spółek prywatyzowanych? Realizacji celu dokonujemy na przykładzie pierwszych ofert publicznych przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991-2011. Próba badawcza obejmuje łącznie 421 ofert, z czego 65 stanowią oferty Skarbu Państwa. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top