PL EN
ARTYKUŁ
Czynniki emocjonalne ograniczające inwestycje w europejskich krajach OECD
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 10-06-2022
 
 
Ekonomista 2022;(2):172-189
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
W artykule autorzy próbują włączyć się w jedną z najważniejszych dzisiaj dyskusji ekonomicznych dotyczącej osłabienia dynamiki inwestycyjnej na świecie i w Polsce. W światowej literaturze pojawiają się dwa wyjaśnienia tego osłabienia inwestycji: 1) wzrost koncentracji i wykorzystywanie pozycji dominujących na rynkach przez rentowne przedsiębiorstwa niezmuszone do silnej walki konkurencyjnej i inwestowania oraz 2) zwolnienie postępu technicznego, który nie tworzy już tylu okazji inwestycyjnych, jak to było w drugiej połowie XX w. Badając zmiany tzw. wskaźnika BDI (Balanced Development Index), autorzy identyfikują trzecią przyczynę osłabienia inwestycyjnego, którą uważają za najsilniejszą, jaką jest nierównowaga społeczno‑ekonomiczna wielu krajów („emocjonalność”).
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top