PL EN
ARTYKUŁ
Wybrane modele zmian instytucjonalnych w teorii i praktyce
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Economics and Business
 
 
Data publikacji: 10-06-2022
 
 
Ekonomista 2022;(2):190-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
STRESZCZENIE
Praca ta stanowi kontynuację badań nad przebiegiem zmian instytucjonalnych, których rezultaty zaprezentowano w artykule opublikowanym w „Ekonomiście” w 2017 r. (Sukiennik, Dokurno, Fiedor 2017). Celem niniejszego artykułu jest porównanie różnych koncepcji zmian instytucjonalnych oraz wskazanie, w jakich aspektach są one podobne, a w jakich się różnią. W artykule wskazuje się na różne możliwości powstawania instytucji, zmian instytucjonalnych czy interakcji między instytucjami, które opierają się na równowadze Nasha, ograniczonej racjonalności, kosztach transakcyjnych, kosztach przekształceń lub koncepcjach podkreślających rolę nawyków oraz zależności od ścieżki. Artykuł zawiera usystematyzowany przegląd dotychczasowego dorobku naukowego w obszarze ekonomii instytucjonalnej. W pracy posłużono się głównie wnioskowaniem dedukcyjnym ex post, a także wprowadzono studium przypadku dotyczące kosztów zmian instytucjonalnych spowodowanych wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top