PL EN
ARTYKUŁ
Wybór kierunku studiów: sygnalizacja, niedopasowania i przesunięcia równowagi
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics
 
 
Data publikacji: 15-01-2022
 
 
Ekonomista 2022;(1):94-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
D82
I26
 
STRESZCZENIE
W artykule autorka rozszerza klasyczny model sygnalizacji na rynku pracy przez edukację, dodając do niego wybór kierunku studiów. W części teoretycznej badany jest model z nieprzeliczalną przestrzenią typów jednostek i dyskretną przestrzenią wyborów, które tu są interpretowane jako dziedziny studiów. W drugiej części autorka przedstawia proste ćwiczenie numeryczne ilustrujące, jak zmiany polityki mogą wpłynąć na równowagę rynkową. Ćwiczenie to jest przeprowadzone w kontekście obserwowanego przeedukowania na polskim rynku pracy. Wykorzystując dane dotyczące kierunku studiów i kariery zawodowej absolwentów, autorka kalibruje stylizowaną funkcję dysużyteczności, która racjonalizowałaby wybory w ramach modelu sygnalizacji z nieelastycznym popytem i niedoskonałą adaptacją rynkową. Następnie pokazano prosty przykład, w którym interwencja lepiej poinformowanego planisty może zmienić równowagę. Autorka wskazuje, że zjawisko przeedukowania może występować w sytuacji, w której koszt uzyskania dyplomu jest zbyt niski, co może doprowadzić do nadwyżkowej podaży absolwentów wyższych uczelni w stosunku do rynkowego popytu na pracę.
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top