PL EN
Asymetria informacji w handlu elektronicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2016;(5):727-751
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu cech handlu elektronicznego (e-commerce) na możliwości pozyskiwania informacji o sprzedawcach i kupujących, i na asymetrię informacji posiadanych przez uczestników obrotu rynkowego. Postawiona została następująca hipoteza badawcza: e-commerce, wykorzystując internet i usługi internetowe, zapewnia kupującym i sprzedawcom nowe źródła informacji rynkowej i sprzyja redukowaniu asymetrii informacji między nimi. Dla weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano: metodę krytycznej analizy literatury, metodę analizyprzyczynowo-skutkowej, metody analizy porównawczej i metodę syntezy. Przeprowadzona analiza wskazuje, że użytkownicy e-commerce mają dostęp do różnych źródeł pozyskiwania informacji rynkowych na temat partnerów transakcji. Nawet częściowe wykorzystanie tych informacji wzmacnia wiedzę każdego użytkownika na temat kontrahentów. Dając kupującym szerokie możliwości pozyskiwania informacji o sprzedających i ich ofertach, e-commerce sprzyja ograniczeniu asymetrii informacji, wzmacniając pozycję rynkową kupujących. Zmniejszenie asymetrii informacji pomiędzy stronami transakcji sprzyja ograniczeniu występowania na rynku takich niekorzystnych zjawisk jak negatywna selekcja i pokusa nadużycia. Upowszechnieniewiedzy na temat e-commerce może przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju tej formy handlu. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top