PL EN
Asymetria informacji na rynku turystycznym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński
 
 
Ekonomista 2016;(5):752–765
 
STRESZCZENIE
W klasycznym ujęciu asymetria informacji dotyczy relacji pomiędzy sprzedającymi i kupującymi na określonym rynku. Przewaga informacji po jednej ze stron rynku może prowadzić do sytuacji, w których nie dochodzi do transakcji lub w której jedna ze stron ocenia zawartą transakcję jako nie w pełni korzystną. Współczesny rynek, obok typowych transakcji kupna-sprzedaży, obejmuje także oferty oraz różne działania pseudotransakcyjne i pozatransakcyjne. Wszystkie one kształtowane są w warunkach asymetrii informacji. Artykuł omawia różne rodzaje asymetrii informacji występujące na współczesnym rynku turystycznym i proponuje pewną klasyfikację jej form. Uwzględnione zostały przejawy asymetrii informacji między różnymi podmiotami rynku turystycznego w zakresie transakcyjnym, pseudootransakcyjnym i pozatransakcyjnym. Wskazano też na możliwości i sposoby ograniczania asymetrii informacji. Zaproponowany sposób analizy zagadnień asymetrii informacji może mieć także zastosowanie w analizie przejawów tego zjawiska na innych rynkach branżowych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205