PL EN
Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy - analiza na przykładzie rocznika 2014
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2020;(6):837-861
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu była ocena dopasowania oferty dydaktycznej polskich uczelni do potrzeb rynku pracy na podstawie danych administracyjnych pochodzących z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów, dotyczących osób, które otrzymały dyplom w 2014 r. na kierunkach ekonomicznych. Oceny dokonano na podstawie danych w cztery lata po uzyskaniu dyplomu. Jak wykazano, absolwenci publicznych uczelni ekonomicznych wykazują lepsze przygotowanie do oczekiwań pracodawców w porównaniu z absolwentami innych uczelni kształcących ekonomistów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top