PL EN
Evaluation of Technical Efficiency of Insurance Companies in the Visegrad Group Countries
 
Więcej
Ukryj
1
Silesian University, School of Business Administration, Karvina, Czech Republic
 
 
Ekonomista 2020;(6):862-880
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest oszacowanie i ocena efektywności technicznej firm ubezpieczeniowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej w okresie 2009-2016. Ocena ta została dokonana na podstawie analizy przeprowadzonej metodą DEA. Sektor ubezpieczeniowy w tych krajach podlegał znacznym zmianom w badanym okresie. Wyniki analizy wskazują, że okresie tym średnia efektywność firm ubezpieczeniowych wynosiła około 65-80%. Istniały jednak pod tym względem znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi firmami ubezpieczeniowymi i poszczególnymi krajami. Najwyższą efektywność wykazywał sektor ubezpieczeniowy na Węgrzech i w Polsce, a najniższą w Słowacji. Ogólnie biorąc, w badanym okresie występowała prawie stabilna tendencja wzrostu efektywności, ze spadkiem odnotowanym w latach 2012 i 2014. Przyczyną tego spadku był spadek liczby ubezpieczonych jednostek, spadek dochodów netto i wysoki poziom kosztów. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top