PL EN
Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski
 
 
Ekonomista 2020;(6):812-836
 
STRESZCZENIE
Kultura i edukacja ekonomiczna były tematem jednej z sesji panelowych X Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbył się w listopadzie 2019 r. W nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych wprowadzonej w Polsce w 2018 r. nie uwzględniono kategorii nauki ekonomiczne. Rodzi to pytanie o identyfikację kierunków i profili kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, wpływając zarazem na kształtowanie oferty edukacyjnej uczelni. Kierunki ekonomiczne nadal cieszą się dużą popularnością, ale coraz częściej poddawany jest krytyce zakres i sposób kształcenia ekonomistów. Studenci domagają się wprowadzenia pluralizmu w naukach ekonomicznych i zmniejszenia stopnia ich matematyzacji, "odświeżenia" nauk ekonomicznych i intelektualnej heterogeniczności. Przywrócenie tożsamości nauk społecznych wymaga odpowiedniej strategii zarządzania uczelniami jako ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi. Celem artykułu jest próba identyfikacji strategicznych uwarunkowań zarządzania działalnością edukacyjną w szkołach wyższych w zakresie kształcenia ekonomicznego oraz perspektyw jego rozwoju w kontekście horyzontalnego rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top