PL EN
Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce ze względu na formę zatrudnienia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2019;(5):515-541
 
STRESZCZENIE
Artykuł porównuje stosowane w Polsce formy zatrudnienia i bada występujące pomiędzy nimi różnice wynagrodzenia. W pierwszej części omówiona jest literatura dotycząca dualności rynku pracy i niestandardowych form zatrudnienia. W części drugiej opisane zostały występujące na polskim rynku pracy rodzaje umów oraz skala ich stosowania; porównano również udział niestandardowych form zatrudnienia w Polsce do innych krajów Unii Europejskiej. Część trzecia poświęcona jest badaniu empirycznemu. Na podstawie danych z ankietowego badania aktywności ekonomicznej ludności z 2016 r. przeprowadzono badanie luki płacowej w wynagrodzeniu netto pomiędzy umowami o pracę na czas nieokreślony, umowami o pracę na czas określony oraz umowami cywilnoprawnymi zlecenia. W tym celu wykorzystano dekompozycję równania płac metodą Oaxaki-Blindera, która pozwala na wyodrębnienie luki płacowej w ujęciu skorygowanym, tj. po wykluczeniu efektu różnic wynikających z indywidualnych charakterystyk pracowników, miejsca zatrudnienia i wykonywanego zawodu. Wyniki badania potwierdziły występowanie luki płacowej - zarówno w ujęciu surowym, jak i skorygowanym - pomiędzy różnymi formami zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top