PL EN
Zarządzanie strategiczne akademickim kształceniem ekonomistów w kontekście oczekiwań studentów i wymagań zmieniającego się rynku pracy
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski
 
 
Ekonomista 2020;(6):812-836
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top