PL EN
Wydatki obronne w krajach strefy euro i ich wpływ na wzrost gospodarczy
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Ekonomista 2017;(3):323-335
 
STRESZCZENIE
Poszukiwanie sposobu stymulowania wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro ciągle pozostaje zagadnieniem aktualnym. Jedną z interesujących kwestii jest wpływ wydatków wojskowych na wzrost gospodarczy. Celem artykułu było sprawdzenie, czy wydatki budżetowe na obronność w krajach strefy euro oddziałują na wzrost gospodarczy. Analizę empiryczną przeprowadzono za pomocą testu przyczynowości Grangera. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie zależności przyczynowo-skutkowej między wydatkami wojskowymi a tempem wzrostu PKB w czterech z badanych ośmiu gospodarek. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top