PL EN
Wpływ poziomych i pionowych niedopasowań edukacyjnych na wynagrodzenia
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Ekonomista 2018;(1):50-67
 
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest oszacowanie wpływu niedopasowań o charakterze poziomym (poziom wykształcenia formalnie ten sam co wymagany na danym stanowisku, lecz inny co do kierunku) oraz pionowym (różnica w poziomie wykształcenia posiadanego w stosunku do wymaganego dla danego rodzaju pracy) na wynagrodzenia absolwentów szkół w Polsce. Źródłem danych jest duży zbiór danych ankietowych zgromadzony w 2014 r. w ramach projektu prowadzonego w Instytucie Badań Edukacyjnych. W badaniu empirycznym wykorzystano model wynagrodzeń oparty na równaniu płac Mincera z korektą Heckmana ze względu na nielosową próbę osób pracujących. Wyniki badania wskazują, że istnieje ujemna premia płacowa z tytułu niedopasowań o charakterze poziomym - tym większa, im większa jest skala tego niedopasowania. Natomiast w przypadku niedopasowań o charakterze pionowym istnieje dodatnia premia płacowa związana z faktem posiadania wykształcenia niższego niż wymagane w aktualnie wykonywanej pracy (undereducation) oraz ujemna premia związana z faktem wykonywania pracy, która wymaga wykształcenia o poziomie niższym niż aktualnie posiadane (overeducation). (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top