PL EN
Wpływ cech i umiejętności pracobiorców na ich funkcjonowanie na rynku pracy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
Ekonomista 2012;(1):53–77
 
STRESZCZENIE
Analiza rynku pracy jest niezaprzeczalną domeną badań ekonomistów, którzy sformułowali wiele teorii tłumaczących jego mechanizmy. Natomiast zajmujący się nim psychologowie opisują głównie zachowania bezrobotnych oraz ich sposoby radzenia sobie z traumą, jaką jest utrata pracy. Brakuje natomiast koncepcji, która by od strony psychologicznej tłumaczyła funkcjonowanie pracobiorców na rynku pracy. Prowadząc badania poświęcone tej tematyce, uzyskałam dane empiryczne, które umożliwiły mi opracowanie i empiryczne zweryfikowanie psychologicznego modelu rynku pracy. Badaniami zostały objęte osoby aktywne zawodowo poszukujące zatrudnienia na zewnętrznym, konkurencyjnym, rynku pracy. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205