PL EN
Teoria stabilnych alokacji i dopasowań : Lloyd Shapley i Alvin Roth - laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2013;(2):287-303
 
STRESZCZENIE
Obaj laureaci tegorocznej Nagrody Nobla z ekonomii mają ważne osiągnięcia w rozwoju teorii ekonomii. O ile osiągnięcia Shapleya dotyczą głównie teoretycznych aspektów kooperacyjnej teorii gier, o tyle Roth jest zaangażowany głównie w zagadnienia praktyczne, zastosowania teoretycznych rozwiązań w rzeczywistych sytuacjach, projektowanie rozwiązań rynkowych, ekonomię eksperymentalną. Komitet przyznający nagrodę podkreślił, że nagroda przyznana została za dokonania tworzące pewną całość - od zaproponowania i zaprojektowania algorytmu, przez zbadanie jego teoretycznych właściwości, po praktyczne zastosowania z niezbędnymi modyfikacjami, tam gdzie były one konieczne do rozwiązania rzeczywistych problemów społecznych. I co prawda nie są to zagadnienia pozwalające rozwiązać poważne makroekonomiczne problemy, takie jak obecny kryzys finansowy, ale są one niewątpliwie dla wielu ludzi zagadnieniami niezwykle ważnymi, w tym również - jak w problemie wymiany nerek - ratującymi ludzkie życie. (fragment tekstu)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top