PL EN
Teoria stabilnych alokacji i dopasowań : Lloyd Shapley i Alvin Roth - laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2012 r.
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
 
Ekonomista 2013;(2):287-303
 
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top