PL EN
Stopnie wyższego wykształcenia a zarobki w Polsce i innych krajach OECD
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Uniwersytet Warszawski, student
 
 
Ekonomista 2020;(3):341-371
 
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę empiryczną premii za wykształcenie z rozróżnieniem na stopnie studiów w Polsce i niektórych innych krajach OECD. Dostępna literatura zajmowała się głównie premią za wykształcenie wyższe ogólnie lub stopą zwrotu z tytułu dodatkowego roku studiów, natomiast kwestia premii za poszczególne stopnie wyższego wykształcenia jest znacznie mniej zbadanym obszarem. W artykule omówione zostały dotychczasowe badania poświęcone analizie wpływu wyższego wykształcenia na zarobki oraz przedstawione zostały wyniki badania empirycznego dotyczącego estymacji premii za wykształcenie wyższe ogólnie oraz z rozróżnieniem na pierwszy i drugi stopień edukacji wyższej w wybranych krajach OECD. W analizie wykorzystano dane ankietowe międzynarodowego programu badania kompetencji osób dorosłych (PIAAC). Analiza dla Polski została przeprowadzona osobno na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wyniki otrzymane dla 12 wybranych państw OECD wskazują, że stopa zwrotu z edukacji wyższej w stosunku do wykształcenia średniego jest najwyższa w Grecji (40%), a najniższa w Norwegii (17%). Z kolei wyniki regresji wskazują, że w Danii stopa zwrotu z posiadania tytułu magistra jest prawie trzy razy wyższa w porównaniu do stopy zwrotu dla licencjata, a w Irlandii i Izraelu jest ona wyższa jedynie o około jedną trzecią. W Polsce szacowana stopa zwrotu wyniosła 24% dla wykształcenia wyższego ogólnie, 17% dla wykształcenia licencjackiego, a 29% dla wykształcenia magisterskiego. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top