PL EN
Środowiskowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu - ujęcie instytucjonalne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Ekonomista 2017;(3):243-263
 
STRESZCZENIE
Dotychczasowe badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) skupiały się przede wszystkim na próbie wyjaśnienia wpływu CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz dyskusji etycznych podstaw ich działalności. Natomiast społeczne i środowiskowe efekty dobrowolnych działań przedsiębiorstw pozostają niemal nierozpoznane. W konsekwencji krytycy CSR twierdzą, że termin ten ma charakter symboliczny i jest przejawem "zorganizowanej hipokryzji" ze strony przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba weryfikacji wpływu CSR na poziom emisji zanieczyszczeń. Podstawą teoretyczną analizy jest ujęcie instytucjonalne, w którym CSR jest traktowane jako jedna z instytucjonalnych determinant poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez przedsiębiorstwa, obok takich uwarunkowań jak krajowe regulacje środowiskowe, podatki środowiskowe i zbywalne pozwolenia na emisję. Analiza ekonometryczna opiera się na danych Eurostatu dla 29 państw Europy oraz własnym badaniu ankietowym wśród ekspertów. Badanie to wykazało, że CSR, obok krajowych norm środowiskowych oraz subsydiów środowiskowych, ma istotny wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń w badanych sektorach. Uzyskane wyniki sugerują, że dobrowolne, społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw mogą być źródłem pozytywnych efektów społecznych i środowiskowych. (abstrakt oryginalny)
eISSN:2299-6184
ISSN:0013-3205
Journals System - logo
Scroll to top